Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Mirów w kadencji 2007-2011

18 października 2011 roku na zebraniu wyborczym wybrani zostali nowi członkowie Rady Dzielnicy, którzy będą reprezentować mieszkańców w latach 2011-2015.  Na kolejnym zebraniu zostanie powołany Zarząd Rady Dzielnicy, co pozwali rozpocząć regularną pracę.

Jest to moment na przedstawienie Państwu sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy w minionej kadencji, której wysiłki skoncentrowane były wokół planu przestrzennego, dróg oraz inwestycji zgłaszanych na bieżąco przez samych mieszkańców.

Od początku jako radni staraliśmy się zmobilizować i zaangażować mieszkańców w problemy naszej dzielnicy, a przede  wszystkim informować Państwa o naszych działaniach. Stąd liczne zebrania z Prezydentem, Radnymi oraz uruchomienie strony internetowej www.mirow.czest.pl w roku 2010. Początkowo finansowana ona była ze składek członków Rady, później jej rozbudowę pozwoliły dokończyć środki przekazane od mieszkańca naszej dzielnicy.

Od listopada 2008 roku informowaliśmy Państwa o pracach związanych ze zmianami  Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla południowej części dzielnicy obejmującej obszar pomiędzy ulicami:  Mirowska, Mstowska, Wodociągowa, Krańcowa, Bursztynowa, Turystyczna oraz części północnej czyli terenu położonego nad rzeką aż do ul. Mącznej.  O ile tempo prac nie może być zadawalające, to uchwała Rady Miasta z roku 2010, która umożliwia zmiany Studium dla całej Dzielnicy to sukces nas wszystkich. Według informacji z Miejskiej Komisji Planistycznej nowy plan powinien zostać uchwalony w roku 2012, Studium Zagospodarowania Przestrzennego dopiero pod koniec roku 2013.

W międzyczasie w Mirowie pojawiły się inwestycje, bez których już nie wyobrażamy sobie dzisiaj naszej najbliższej okolicy: oświetlenie ulic: Mirowskiej, Hektarowej, Zawodziańskiej oraz Mstowskiej. Wykonany został również remont mostu wzdłuż ul. Zawodziańskiej.

Cztery minione lata to również czas poświęcony drogom. Największym sukcesem jest remont ul. Mirowskiej, której stan nawierzchni doskwierał nam bardzo ostatnimi czasy oraz położenie asfaltu na ul Zawodziańskiej – teraz możemy szybko dojechać na Wyczerpy. Nierozwiązanym problemem pozostaje ul. Hektarowa – remont uzależniony jest od zakończenia prac nad zmianami w Planie oraz Studium Zagospodarowania Przestrzennego. W kolejnych latach Rada powinna zabiegać o przedłużenie ul. Głogowej aż do ul. Legionów, gdyż znaczenie tej drogi widać było podczas powodzi w roku 2010.

Do czasu zakończenia prac nad dokumentami porządkującymi przestrzeń, Urząd Miasta nie podejmie prac związanych nie tylko z wybudowaniem ul. Hektarowej, ale także nowym boiskiem sportowym. Brak centrum sportowo – rekreacyjnego utrudnia młodzieży treningi w klubie UKS Jurajskie Wilki.  Obecnie próbujemy doprowadzić do przejęcia przez miasto działki, której wymiary i położenie umożliwia przeprowadzenie tej inwestycji.

Pozostaje lista spraw drugorzędnych, które należy zrealizować w późniejszym terminie: parking koło Kościoła, utworzenie nowej drogi pomiędzy szkołą a Domem Kultury, ułatwiającej dojazd do szkoły, kanalizacja deszczowa przy ul. Mącznej. Na liście znajdują się także inwestycje o większym znaczeniu w skali miasta np. ścieżki rowerowe wzdłuż ul. Mstowskiej, Hektarowej, z których mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy w drodze na Jurę.

Pragniemy także podziękować Państwu za zainteresowanie i  obecność na zebraniu wybiorczym. W stosunku do roku 2007 zwiększyła się liczba mieszkańców, którzy uczestniczyli w wyborach. Udało się tym samym wybrać większą liczbę radnych, którzy zaangażują się w pracę na rzecz naszej dzielnicy.

 

 

Łukasz Kot

Przewodniczący Rady Dzielnicy Mirów w latach 2010-2011

Ten wpis został opublikowany w kategorii wybory i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>