Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Budowa chodnika ul. Mirowska – I etap

Dobiega końca przebudowa pasa drogowego dla potrzeb wykonania chodnika po południowej stronie ulicy Mirowskiej na odcinku od ulicy Morenowej do ulicy Filtrowej. Przedmiotowa inwestycja przebiegała w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej na w/w odcinku chodnik, zlokalizowany był fragmentarycznie w rejonach przystanków autobusowych. Na pozostałych odcinkach piesi poruszali się poboczem jezdni ul. Mirowskiej. Inwestycja została zrealizowana w ramach  IV edycji Budżetu Obywatelskiego zadanie zdobył 1606 punktów, zajmując pierwsze miejsce wśród propozycji dzielnicowych.

Chodnik ma szerokość 2, 5 m z miejscowymi zawężeniami do około 1, 70 m w rejonie jednej z posesji, a jego długość wyniesie około 690 m.
Prace rozpoczęły się od rozbiórki nawierzchni z płytek betonowych i kostki brukowej, a także krawężnika, rabatki i podsypki piaskowej oraz nawierzchni asfaltowej na zjazdach. Nowe podłoże zostało zagęszczone i wyprofilowane powstała podbudowa kamienna na zjazdach oraz na chodniku.  Ułożona została nawierzchnia z kostki brukowej, krawężnik oraz rabatka. Wszystkie studzienki teletechniczne, kanalizacyjne oraz zasuwy wyregulowane zostały do projektowanych rzędnych terenu. Wykonawcą robót budowlanych była firma DROGEX Usługi brukarsko – drogowe inwestorem UM Częstochowa.

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Piknik „Łączymy Pokolenia”

Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa zaprasza Seniorów z Wnukami do udziału w Pikniku „Łączymy Pokolenia”, który odbędzie się 23 sierpnia br. w godz. 11.00-16.00 – Park Śląski „Rosarium”

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 sierpnia 2018 na adres: bogumila.rynk@polskapress.pl

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Osoby, które chcą pozbyć się popiołu z palenisk, mogą skorzystać z dodatkowego terminu jego odbioru w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W celu skorzystania z usługi odbioru popiołu należy do 17 sierpnia dokonać telefonicznego zgłoszenia w Urzędzie Miasta Częstochowy pod numerami (34) 370 71 97 lub (34) 370 71 98.
Data odbioru popiołu to z kolei 25 sierpnia.
Tego dnia pojemniki z popiołem należy wystawić przed posesje do godz. 6 rano.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

PolSailing 2018

Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej – PolSailing jest największym w Polsce, kompleksowym programem wsparcia i popularyzacji żeglarstwa realizowanym przez Polski Związek Żeglarski we współpracy z okręgowymi związkami żeglarskimi i klubami oraz przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W Częstochowie program realizowany będzie od 6 sierpnia w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec” , a rekrutacja odbywa się poprzez stronę PolSailing

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że w niedzielę 22.07.2018 roku w godz. od 10:30 do 13:30 ze względu na organizację Triathlonu wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym na ciągach, skrzyżowaniach oraz w sąsiedztwie ulic św. Jadwigi, Kordeckiego, 7 Kamienic, Pułaskiego, alei NMP, Nowowiejskiego, Śląskiej, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Mirowskiej, Faradaya i Legionów.
Objazdy dla komunikacji miejskiej nie będą wyznaczone, jednakże wystąpią czasowe wstrzymania ruchu wszelkich pojazdów, w tym także pojazdów komunikacji miejskiej. Przejazdy autobusów i tramwajów będą sukcesywnie udostępniane, po zakończeniu kolarskiej części wyścigu, obejmującej ww. ulice i skrzyżowania.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Śląskie Lokalnie 2018-2019

Już 16 lipca startuje Konkurs “Śląskie Lokalnie 2018-2019” finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W tej edycji o granty w wysokości od 500 zł do 5 000 zł mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe a także grupy nieformalne – w tym samopomocowe. Granty można przeznaczyć na dofinansowanie projektów społecznych lub wsparcie rozwojowe organizacji.
Od 16 lipca rusza cykl spotkań informacyjnych dla podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o środki w ramach konkursu. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli ngo oraz grup nieformalnych.
Nabór wniosków potrwa do 16.08.2018 r. Wszelkie dodatkowe informacje, w tym regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie fioslaskie.com

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj