Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia.
Niech te Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzymy, aby upłynęły w spokoju, radości, wśród rodziny, przyjaciół
oraz wszystkich bliskich dla Państwa osób.
Wesołego Alleluja!

Rada Dzielnicy Mirów

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

II – edycja CzUMO

W środę 28 marca na Politechnice Częstochowskiej odbyła się uroczysta inauguracja Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.
Miło jest nam poinformować, iż w gronie szkół biorących udział w ramach projektu edukacyjnego znalazła się nasza Szkoła Podstawowa Nr 27. W zajęciach będą uczestniczyli uczniowie z klasy IVa.
Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej .
Zajęcia będą realizowane w trzech grupach wiekowych:  Odkrywcy (6-9 lat), Poszukiwacze (10-12 lat) oraz Młodzi Naukowcy (13-16 lat). Każdy uczestnik otrzymał imienny identyfikator oraz indeks małego studenta.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie z Prezydentem Miasta

Więcej informacji w załączniku…

Protokół ze spotkania z Prezydentem Miasta Częstochowy 2018

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

INTERWENCJA RD MIRÓW

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wraz z nadejściem wiosny  zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu w rodzinnym gronie. Dlatego każda pierwsza niehandlowa niedziela w miesiącu to w Kolejach Śląskich okazja do bezpłatnych przejazdów dla rodziców podróżujących z dziećmi.
Pierwszy dzień, w którym będzie można skorzystać z oferty „Rodzinne Niedziele” to 11 marca, a następnie: 1 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca, 8 lipca, 12 sierpnia, 9 września, 14 października, 11 listopada oraz 9 grudnia. Z bezpłatnych przejazdów będą mogli korzystać rodzice lub opiekunowie podróżujący z dziećmi do 16. roku życia. Bilet musi posiadać jedynie podopieczny – rodzic lub dwójka rodziców podróżują całkowicie za darmo.
Promocja będzie obejmować wszystkie nasze połączenia  z wyjątkiem odcinka transgranicznego Chałupki – Bohumin, pociągów Ornak na odcinku Żywiec – Zakopane oraz pociągów specjalnych. Możliwości na ciekawe wycieczki kolejowe jest zatem bez liku – można się zdecydować na wyprawę w góry (np. do Wisły albo Żywca), pozwiedzać Cieszyn czy wybrać się na rowerową podróż Leśną Rajzą.
Rodzinne Niedziele to pierwsza z kilku propozycji, które przygotowujemy w tym roku dla naszych podróżnych. Chcielibyśmy, by rok 2018 upływał w Kolejach Śląskich pod znakiem zdrowia i ekologii. Stąd też nasza propozycja do rodziców, by niedziele wolne od handlu poświęcić na aktywny wypoczynek i wybrać się z dziećmi na wycieczkę.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU

Zadanie pn. „Dofinansowanie zadań na usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest kontynuacją programu funkcjonującego od wielu lat, a także elementem realizacji programów oczyszczania z azbestu do 2032 r. w wymiarze krajowym i miejskim. Azbest znajduje się m.in. choćby w pokryciach dachów, elewacji czy płytach ocieplających budynki. Ich likwidacja, na którą Miasto Częstochowa udziela dotacji celowej, obejmuje demontaż takich elementów, ich transport oraz unieszkodliwienie na uprawnionym składowisku. Dzięki dotychczas udzielonym przez miasto dotacjom azbest zniknął z blisko stu budynków na terenie Częstochowy. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek z elementami azbestowymi oraz zgodę właściciela/współwłaścicieli na wykonanie inwestycji (w przypadku współposiadania również zgodę współposiadaczy) – przy czym budynek ten musi być budynkiem oddanym do użytkowania przed końcem 1996 roku. Wnioskodawcy nie mogą posiadać zaległości w opłatach i podatkach wobec gminy. W roku złożenia wniosku nieruchomość, na której znajduje się taki budynek, nie może być wykorzystywana dla działalności gospodarczej bądź innej zarobkowej. Dla danego obiektu dofinansowanie przyznaje się tylko raz w ciągu 5 lat. Nie pokrywa ono kosztów zakupu i montażu nowych pokryć lub elewacji, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Dotacja wynosi do 50% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł. Przedmiotem dotacji mogą być inwestycje już zrealizowane bądź planowane do realizacji od 1 stycznia 2017 r. do 9 listopada 2018 r. Warunkiem ubiegania się o nią jest złożenie wniosku, następnie zawarcie umowy, realizacja lub udokumentowanie zrealizowanego zadania, a w końcu rozliczenie dotacji. Kwalifikowanie inwestycji do dofinansowania odbędzie się na podstawie kolejności złożenia wniosków. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa będzie mógł rozpocząć przyjmowanie wniosków o tegoroczne dotacje na usuwane azbestu w dwa tygodnie po publikacji przyjętych 20 lutego uchwał Rady Miasta Częstochowy w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Nabór rozpocznie się ok. połowy marca. Wniosek na specjalnym druku powinien zostać złożony w Urzędzie Miasta do 31 października 2018 r.Decyduje data wpływu. Wnioski będą rejestrowane i kwalifikowane pod względem spełnienia wymogów formalnych – rozpatrywane będą wyłącznie te kompletne. Ich oceną oraz kwalifikacją zajmie się komisja powołana przez prezydenta Częstochowy

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj