Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Budowa oświetlenia ulicy Mirowskiej w Częstochowie – BO

W dniu 15 października 2018 roku rozpoczęły się roboty budowlane przy linii oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Miro ach miejskich środków  IV edycji
Budżetu Obywatelskiego, w której zdobyła 818 punktów, zajmując drugie miejsce wśród propozycji dzielnicowych.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma P.W. Instalatorstwo Elektryczne
mgr inż. Jarosław Galicki  zakres zadania obejmuje następujące roboty:
budowa linii kablowej zasilającej projektowany obwód oświetleniowy,montaż skrzynki podziałowej na słupie linii nn,
ułożenie wzdłuż linii oświetleniowej bednarki ocynkowanej,
posadowienie stalowych słupów oświetleniowych bezpośrednio w gruncie,
zabudowa opraw oświetleniowych na słupach.
Całkowity koszt inwestycji to 71 340,00

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

W dniu 21 września bieżącego roku zakończyła się weryfikacja formalno prawna oraz merytoryczna zadań do realizacji wniosków zgłoszonych w ramach tegorocznej V edycji Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie.
Głosowanie nad propozycjami zadań rozpocznie się w dniu 22.10.2018 a zakończy
12.11.2018r.

Więcej szczegółów na stronie internetowej konsultacje.czestochowa.pl

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj