Prosimy o głos! Każdy jest ważny!

Zachęcam do obejrzenia filmu promującego ogólnomiejskie zadanie nr 86 „Jasne, że JASNA Złota Góra ” w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego miasta Częstochowa. Proszę serdecznie o oddanie swojego głosu w ważnej dla nas wszystkich akcji. Każdy głos jest cenny!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Hubertus – MIRÓW 2017r

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Projekt „Czyste Skały”

 

We wtorek 17 października Związek Gmin Jurajskich przeprowadził akcję Czyste Skały w częstochowskiej dzielnicy Mirów – na terenie wzniesienia “Skarpa”- rejon ul. Skarpowej.
Związek Gmin Jurajskich w latach 2014-2016 realizował na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pilotażowy projekt pn. „Czyste Skały”, polegający na usuwaniu niepożądanych graffiti z jurajskich ostańców. W tym roku akcja jest kontynuowana, takiemu czyszczeniu metodą piaskowania zostanie poddana Skarpa na Mirowie.

Zobacz więcej >>>

http://www.tvorion.pl

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

OD SOBOTY GŁOSUJEMY NA BUDŻET OBYWATELSKI

21 października rozpoczyna się głosowanie na zadania zgłoszone do IV edycji budżetu obywatelskiego. Nowością w głosowaniu jest potwierdzenie oddanych przez internet głosów za pomocą weryfikacji SMS.

Tak jak do tej pory, głosować można na trzy sposoby: przez internet, w komisjach do głosowania oraz za pośrednictwem poczty. Nowością jest forma potwierdzenia głosów oddanych przez internet – za pomocą kodu SMS.

W dotychczasowych trzech edycjach, osoby oddające swój głos przez internet były zobowiązane podać adres mailowy, na który przychodził link aktywacyjny. Dopiero po jego kliknięciu można było kontynuować wypełnianie elektronicznego formularza i oddać głos na wybrane zadania.
Realizując jeden z postulatów mieszkańców zgłoszony podczas ewaluacji budżetu obywatelskiego, dotyczący uproszczenia procedury głosowania elektronicznego, w tym roku po raz pierwszy zostanie wprowadzona weryfikacja za pomocą SMS-a.

Pierwszy krok w przypadku głosowania internetowego to podanie swojego numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego, na który zostanie bezpłatnie przysłany kod weryfikacyjny. Po jego wpisaniu w elektroniczny formularz, będzie można przejść do wypełnienia niezbędnych danych oraz oddania głosu na wybrane projekty.

Co istotne, jeden kod weryfikacyjny umożliwi potwierdzenie tożsamości 2 osób głosujących. Będzie to przydatne w przypadku małżeństw, w których tylko jedna osoba posiada telefon komórkowy czy rodzin z dziećmi, które nie posiadają swojego telefonu, a są już uprawnione do głosowania (czyli najpóźniej w dniu oddania głosu ukończyły 13 lat).

W przypadku drugiego użycia kodu, będzie należało wybrać inną zakładkę formularza, dedykowaną osobom, które ten kod już posiadają. Jedna osoba może zagłosować tylko raz. Weryfikacja głosujących następuje na podstawie numeru PESEL.

Zagłosowanie więcej niż raz (niezależnie od sposobu oddania głosu) przez tę samą osobę, powoduje nieważność wszystkich oddanych przez nią głosów.

Na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl w najbliższych dniach, jeszcze przed rozpoczęciem głosowania, zostanie zamieszczony filmik instruktażowy, pokazujący krok po kroku w jaki sposób poprawnie zagłosować przez Internet.

Głosowanie przez internet i za pośrednictwem poczty potrwa do 5 listopada,  w komisjach do głosowania – do 29 października.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Serdecznie zapraszamy Mieszkanki i Mieszkańców Dzielnicy Mirów na
Forum Dzielnicowe 2017-10-18 (środa) godz. 18:15 Szkoła Podstawowa Nr 27
do  wspólnego spotkania wnioskodawczyń i wnioskodawców, których wnioski do IV edycji budżetu obywatelskiego zostały pozytywnie zweryfikowane oraz wszystkich , którzy chcieliby wziąć udział w dyskusji na temat przyszłości dzielnicy i omówić propozycje zadań, które zostaną poddane pod głosowanie.

Serdecznie zapraszamy!

Rada Dzielnicy Mirów                                                                                   Dzielnicowy Lider BO

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Budżet Obywatelski 2017

Znamy już wyniki weryfikacji wniosków zgłoszonych do IV edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie na liście znalazło się 578 pozycji z 785 zadań (195 zadań ogólnomiejskich -590 zadań dzielnicowych).W dzielnicy Mirów pozytywną weryfikację formalno-prawną oraz merytoryczną uzyskało osiem zadań dzielnicowych oraz jedno zadanie ogólnomiejskie.

ZADANIA DZIELNICOWE PODDANE POD GŁOSOWANIE BO IV – 2017

Nr zadania Nazwa zadania Opis zadania Kwota
65 Oświetlenie ul.Mirowskiej
tzw.kocie łby
Montaż uzupełniający brakującego oświetlenia na ul. Mirowskiej od ul. Głogowej do posesji nr 349 ul Mirowska (przystanek Mirowska). Oświetlenie w/w odcinka drogi jest podyktowane przede wszystkim względami bezpieczeństwa i chęcią polepszenia warunków życia wielu mieszkańców dzielnicy Mirów oraz wszystkich mieszkańców Częstochowy korzystających z ulicy Mirowskiej.

78 500

72 Polepszenie stanu drogi w ciągu ul.Skarpowej Ulica Skarpowa, jako droga o statusie gminnym, jest nieprzejezdna, o nawierzchni gruntowej (wręcz piaszczysto – błotnistej). Szerokość wydeptanego szlaku nie przekracza 1,50m. Wnioskuję o uregulowanie, oczyszczenie oraz utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym, aby droga stała się bezpiecznym traktem pieszo – rowerowym, który ułatwiłby komunikację mieszkańców Dzielnicy Mirów na odcinku od ul.Komornickiej do skrzyżowania ulic Mirowskiej i Turystycznej. Ulica Skarpowa jest położona na poziomie rzeki Warta i nie wymusza pokonywania, zwłaszcza przez osoby starsze czy dzieci zdążające do szkoły (ZS nr 3 w Częstochowie), dużej różnicy przewyższeń w ciągu ulicy Mirowskiej (na wskazanym równoległym odcinku ul. Mirowskiej nie ma ciągu pieszego). Polepszenie, jakości drogi poprawi, jakość komunikacji jak również pozwoli mieszkańcom całego miasta podziwiać uroku przełomu rzeki Warty na tym odcinku i będzie stanowić doskonały element trasy rowerowej wpisujący się w ścieżki rowerowe na terenach jurajskich. Aby zabezpieczyć drogę przed niszczeniem jej przez samochody czy quady należy ostawić słupki ograniczające wjazd

71000 zł

136 Budowa oświetlenia fragmentu
ul. Prędziszów i
ul. Skalnej
Wykonanie zadania opierać się będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej oświetlenia wzdłuż ul. Prędziszów (od ul. Prędziszów 4 w kierunku ul. Skalnej tj. około 50m) i wzdłuż ul. Skalnej ( od ul. Prędziszów w kierunku ul. Hektarowej tj. około 250m) oraz prac terenowych polegających na zamontowaniu lamp, co około 35m.W tej chwili na wskazanych odcinkach drogi nie ma oświetlenia.Oświetlenie ulic jest wskazane ze względu na coraz większa ilość domów mieszkalnych i nierówności na drodze. Ponadto odcinek tej drogi jest bardzo niebezpieczny po zmroku dla pieszych i rowerzystów.

60 000 zł

237 Dokumentacja projektowa i koncepcja kanalizacji ul.Filtrowej Wykonanie koncepcji i projektu kanalizacji sanitarnej ulicy Filtrowej na odcinku od ulicy Komornickiej do ulicy Falistej. Pozwoli to podłączyć do kanalizacji sanitarnej nową zabudowę na tym odcinku ulicy, pomoże chronić środowisko naturalne przed nielegalnym opróżnianiem szamb.

15 000 zł

521 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! Zadanie ma polegać na organizacji ogólnodostępnych zajęć sportowych z elementami treningów rugby. Potrzeba organizacji takich zajęć wynika z dużego zainteresowania wśród młodzieży grą w rugby w Częstochowie, a także ogólnymi walorami aktywizacji fizycznej dzieci i młodzieży. W interesie wszystkich mieszkańców Częstochowie powinno być, aby dzieci i młodzież uprawiali sport, byli zdrowsi, sprawniejsi i unikali nałogów. 2 000 zł
700 Tablice informacyjno- ogłoszeniowe w dzielnicy Mirów Montaż tablic informacyjno – ogłoszeniowych stojących na terenie naszej dzielnicyktóre miałyby służyć do przekazywania mieszkańcom informacji dotyczących dzielnicy, miasta, wydarzeń kulturalnych, ogłoszeń mieszkańców itp. w osmiu lokalizacjach w okolicach przystanków komunikacji miejskiej tj. : przystanek: MIRÓW kierunek: GRABÓWKA przystanek: FALISTA kierunek: GRABÓWKA przystanek: KOMORNICKA kierunek: MIRÓW – PEGAZ przystanek: MĄCZNA kierunek: BATALIONÓW CHŁOPSKICH przystanek: TURYSTYCZNA kierunek: GRABÓWKA przystanek: FILTROWA kierunek: DWORZEC GŁÓWNY PKP przystanek: MORENOWA kierunek: BATALIONÓW CHŁOPSKICH przystanek: CMENTARZ MIRÓW kierunek: GRABÓWKA

10 000 zł

715 Budowa chodnika ul. Mirowska – I etap 

 

Karta zmian
II etap od nr.244 do nr 170 (ul.Morenowa)

Zadanie dotyczy I etapu (ok.650 m) budowy chodnika wzdłuż ulicy Mirowskiej po stronie południowej i jest podzielone na II etapy realizacji ze względów na bardzo wysokie koszty inwestycyjne na dzień dzisiejszy. Brak chodnika jest bardzo uciążliwy i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i życia dla licznych mieszkańców ruch na wymienionej ulicy zarówno pieszy jak i samochodowy zintensyfikował się w ostatnim okresie bardzo znacząco. Pierwszy etap zadnia dotyczyłby budowy odcinka chodnika od posesji nr 320 do nr 244 ul. Mirowska a w drugim etapie od nr 242 do nr 158 ciągu tej ulic. Wnioskowane zadanie może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury oraz pozostałego obszaru w/w ulicy.

120.832 zł

775 Lodowisko dla dzieci Zadanie obejmuje wstęp oraz wypożyczenie sprzętu sportowego-łyżew  dla grupy 40 dzieci z dzielnicy MIRÓW w okresie zimowym. Zajęcia obejmowałyby również treningi z instruktorem i odbywały się 1 raz w tygodniu (w czasie, gdy lodowisko będzie czynne)w godzinach popołudniowych

9 600

ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE PODDANE POD GŁOSOWANIE BO IV – 2017

Nr zadania Nazwa zadania Opis zadania Kwota
86 Oświetlenie ul. Mirowskiej – Jasne, że JASNA Złota Góra Celem wnioskowanej inwestycji jest poprawa stanu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. W obrębie przedmiotowej lokalizacji ciągu komunikacyjnego ruch zarówno pieszy (pielgrzymi działkowcy) rowerowy jak i samochodowy zintensyfikował się w ostatnich latach bardzo znacznie. W/w odcinek drogi pełni dla wielu mieszkańców naszego miasta jak również osób z ościennych gmin (Mstów Olsztyn) alternatywne (najkrótsza droga) połączenie z centrum Częstochowy oraz łącznika dla wszystkich mieszkańców miasta Częstochowy z terenami rekreacyjnymi Jury.

427.147 zł

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

IV Bieg im. Marka Kotańskiego

W związku z organizacją Biegu im. Marka Kotańskiego, który odbędzie się w dniu 8 października 2017 r. (niedziela) w godz. 10.00 – 16.00 na ulicach miasta Częstochowy  oraz gminy Mstów, zamknięte dla ruchu kołowego będą następujące ulice na terenie Częstochowy:
- ul. Żużlowa (droga powiatowa) – ruch będzie krótkotrwale wstrzymywany przez Policję przy Rondzie Czernego (skrzyżowanie z ul. Olsztyńską),
- ul. Legionów (droga powiatowa) – trasa biegu będzie prowadzona po chodniku
- ruch będzie krótkotrwale wstrzymywany przez Policję przy Rondzie Kaznowskiego (skrzyżowanie z ul. Żużlową, na wlocie ul. Złotej oraz na wlocie i wylocie w kierunku ul. Strefowej przy Rondzie Havla,
- ul. Głogowa (droga gminna) – będzie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od ul. Legionów do ul. Morskiej,
- ul. Morska (droga gminna) – będzie zamknięta dla ruchu na całej długości,
- ul. Turystyczna (droga gminna) – będzie zamknięta dla ruchu na całej długości,
- ul. Prędziszów (droga gminna) – będzie zamknięta dla ruchu na całej długości,
- ul. Krańcowa (droga gminna) – będzie zamknięta dla ruchu na całej długości,
- ul. Hektarowa (droga gminna) krótkotrwale wstrzymywany przez Policję przy skrzyżowaniu z ul. Turystyczną,
- ul. Wodociągowa (droga powiatowa)  – ruch kołowy będzie krótkotrwale wstrzymywany przez Policję przy skrzyżowaniu z ul. Krańcową.
Na terenie gminy Mstów:
- ul. Konwaliowa (droga gminna) – będzie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od granicy z Częstochową do skrzyżowania z ul. Słowiczą,
- ul. Słowicza (droga gminna) – będzie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z Szlakiem Pielgrzymkowym,
- św. Ojca Pio (droga powiatowa) – ruch kołowy będzie krótkotrwale wstrzymywany przez Policję przy skrzyżowaniu z ul. Słowiczą,
- Szlak Pielgrzymkowy (droga gminna) – będzie zamknięty dla ruchu kołowego na całej długości.
Prosimy użytkowników dróg o wyrozumiałość  i przepraszamy  za przejściowe  utrudnienia  w ruchu.

RD Mirów

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

WEEKENDOWA OFERTA MPK

Bilety weekendowe można można zakupić w punktach obsługi klienta, u kierowcy lub motorniczego oraz w biletomatach. Bilety indywidualne w cenach 16 zł (bilet normalny) lub 8 zł (bilet ulgowy) obowiązują od godz. 19 w piątek do godz. 8 w poniedziałek. Uprawniają do nielimitowanych przejazdów autobusami i tramwajami MPK w granicach administracyjnych Częstochowy w trakcie ich obowiązywania.
Bilet zakupiony u kierowcy lub motorniczego nie wymaga kasowania. Bilety zakupione w punktach obsługi klienta lub biletomatach należy skasować jednorazowo podczas pierwszego z weekendowych przejazdów.
Dostępne w ofercie są także bilety weekendowe zbiorowe w cenie 30 zł za sztukę (kasujemy i korzystamy na takich samych zasadach jak indywidualnie)
Jeden bilet zbiorowy uprawnia do przejazdu maksymalnie pięciu pasażerów.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Senioralia 2017

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj