HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., uzgodniło z firmą Remondis harmonogramy odbioru i transportu odpadów komunalnych w okresie od lipca do grudnia 2018 roku.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nowy harmonogram odbioru popiołu w miesiącach letnich 2018

 

Informujemy, iż odbiór popiołu odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu w następujących terminach:
- 16.06.2018
- 14.07.2018
- 25.08.2018.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w Urzędzie Miasta Częstochowy,Al. Wolności 30 pod numerem telefonu 34 370 71 97/98 najpóźniej 3 dni przed planowanym odbiorem odpadów.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, że w sobotę, 09 czerwca w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie zorganizowany odbiór odpadów problemowych i niebezpiecznych.

W sobotę 09 czerwca w Częstochowie będzie można oddać przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o małych gabarytach.

Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych (MPZOP) odpady w naszej dzielnicy odbierać będzie: godz. 08.30-09.10 ul. Rozdolna 1.

Rada Dzielnicy Mirów

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dzień Bioróżnorodności i sportu

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Festyn Parafialny

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj