Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że w niedzielę 22.07.2018 roku w godz. od 10:30 do 13:30 ze względu na organizację Triathlonu wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym na ciągach, skrzyżowaniach oraz w sąsiedztwie ulic św. Jadwigi, Kordeckiego, 7 Kamienic, Pułaskiego, alei NMP, Nowowiejskiego, Śląskiej, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Mirowskiej, Faradaya i Legionów.
Objazdy dla komunikacji miejskiej nie będą wyznaczone, jednakże wystąpią czasowe wstrzymania ruchu wszelkich pojazdów, w tym także pojazdów komunikacji miejskiej. Przejazdy autobusów i tramwajów będą sukcesywnie udostępniane, po zakończeniu kolarskiej części wyścigu, obejmującej ww. ulice i skrzyżowania.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Śląskie Lokalnie 2018-2019

Już 16 lipca startuje Konkurs “Śląskie Lokalnie 2018-2019” finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W tej edycji o granty w wysokości od 500 zł do 5 000 zł mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe a także grupy nieformalne – w tym samopomocowe. Granty można przeznaczyć na dofinansowanie projektów społecznych lub wsparcie rozwojowe organizacji.
Od 16 lipca rusza cykl spotkań informacyjnych dla podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o środki w ramach konkursu. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli ngo oraz grup nieformalnych.
Nabór wniosków potrwa do 16.08.2018 r. Wszelkie dodatkowe informacje, w tym regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie fioslaskie.com

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

„Dobry Start”

Jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny rodziny otrzymają bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Przypominamy, że wnioski – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca, ale tylko drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia również drogą tradycyjną (papierową).

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o świadczenie:

Wzór-wniosku-o-świadczenie

oraz załącznik do wniosku:

Załącznik-do-wniosku

Od 1 lipca zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz  przez bankowość elektroniczną!!!

Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Zachęcamy również do zapoznania się  z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., uzgodniło z firmą Remondis harmonogramy odbioru i transportu odpadów komunalnych w okresie od lipca do grudnia 2018 roku.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nowy harmonogram odbioru popiołu w miesiącach letnich 2018

 

Informujemy, iż odbiór popiołu odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu w następujących terminach:
- 16.06.2018
- 14.07.2018
- 25.08.2018.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w Urzędzie Miasta Częstochowy,Al. Wolności 30 pod numerem telefonu 34 370 71 97/98 najpóźniej 3 dni przed planowanym odbiorem odpadów.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, że w sobotę, 09 czerwca w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie zorganizowany odbiór odpadów problemowych i niebezpiecznych.

W sobotę 09 czerwca w Częstochowie będzie można oddać przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o małych gabarytach.

Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych (MPZOP) odpady w naszej dzielnicy odbierać będzie: godz. 08.30-09.10 ul. Rozdolna 1.

Rada Dzielnicy Mirów

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dzień Bioróżnorodności i sportu

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj