PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – SKORZYSTAJĄ NAJMNIEJ ZAMOŻNI

Rada Miasta Częstochowy uchwaliła warunki udzielania bonifikaty od opłaty za dany rok za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo ich własności. Z inicjatywą wyszedł prezydent Częstochowy.
Uchwała wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, aby przekształcenie następowało bez dodatkowych obciążeń. Do końca zeszłego roku użytkowniczki i użytkownicy wieczyści, których status materialny nie był odpowiednio wysoki, mogli skorzystać z bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Bonifikata wynosiła 50% opłaty rocznej, a jej podstawą była ustawa o gospodarce nieruchomościami. Do ubiegania się o ulgę uprawniał miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w wys. 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim”. W 2018 r. wysokość tego dochodu kształtowała się na poziomie 2 135,76 zł.
Prezydent miasta zarekomendował obecnie Radzie Miasta ustalenie bonifikaty w wysokości 60% – czyli nieco wyższej niż dotychczasowa. Przede wszystkim pozwoli to utrzymać obciążenia najsłabiej uposażonych byłych użytkowników wieczystych na dotychczasowym poziomie – bez znaczącego uszczuplenia budżetu miasta. Docelowo da to tym osobom możliwość nabycia własności na preferencyjnych warunkach, przyjętych przez ustawodawcę dla gruntów Skarbu Państwa.
Z nowego rozwiązania skorzystają więc osoby o niższej pozycji ekonomicznej, których część potencjalnie nie mogłaby skorzystać z bonifikaty przy wprowadzeniu takiej bonifikaty od opłaty jednorazowej.
Przykładowo: jeżeli roczna opłata przekształceniowa wynosi 100 zł, a status osoby wnoszącej opłatę się nie poprawia, przez 20 lat będzie on płaciła 40 zł rocznie, co da w konsekwencji 800 zł. Poniesienie takiego samego wydatku (czyli 800 zł) przy wprowadzeniu bonifikaty od opłaty jednorazowej, dla części z tych osób mogłoby się okazać niemożliwe. Z kolei dla lepiej sytuowanych nie będzie to stanowić większego jednostkowego obciążenia, natomiast dla budżetu miasta byłoby jednak – w kwocie ogólnej – znacznym uszczerbkiem.
Jednorazowe wniesienie opłaty związane jest ponadto z obowiązkiem wykreślenia z księgi wieczystej roszczenia o wnoszenie opłaty przekształceniowej. Czynność ta wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 250 zł. To także może być barierą dla najmniej zamożnych, a więc wiązać się z dalszą koniecznością utrzymania obsługi zadania związanego z przekształceniem przez gminę.
Przyjęte przez radnych rozwiązania przyniosą wsparcie osobom słabszym ekonomicznie, nie powodując dla nich dodatkowych obciążeń. W efekcie pozwolą też osiągnąć cel przewidziany w ustawie, tj. poniesienia opłat za przekształcenie z 60% bonifikatą. Nie spowodują przy tym znacznego zmniejszenia wpływów budżetowych (wprowadzenie bonifikaty od opłat jednorazowych wiązałoby się z dużo znaczniejszym uszczerbkiem).
W zeszłym roku, przy uldze 50% od opłaty rocznej dla mniej zamożnych, udzielono bonifikat na łączną kwotę ponad 62 tys. zł. Kwota bazowa, od której udzielono bonifikat, wynosiła 124,2 tys. zł. Oznacza to, że przy stawce 60% kwota bonifikaty wyniesie 74,5 tys. zł. Zakładając, że nie zmieniła się sytuacja materialna uprawnionych do bonifikaty, różnica w stosunku do dochodów z 2018 r. wyniesie więc tylko 12,4 tys. zł.
Nowe regulacje są prawem miejscowym , a więc – jeśli organ nadzoru ich nie zakwestionuje – wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Jasełka 2019

W uroczystość Objawienia Pańskiego w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, w dzielnicy Mirów, wystawione zostały tradycyjne Jasełka przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 27 , pod kierunkiem
pani Katarzyny Łagodzińskiej z oraz pani Joanny Kalety.

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

LODOWISKO DLA DZIECI Z DZIELNICY MIRÓW BO-2019

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia nauczające i doskonalące jazdę na łyżwach dla dzeci z dzielnicy Mirów,17 godzin zajęć, 4 wykwalifikowanych instruktorów, bezpłatny wstęp i wypożyczenie sprzętu dla 50 osób.
Sztuczne Lodowisko przy ul. Boya- Żeleńskiego 6/8 w Częstochowie.

*harmonogram może ulec zmianie o czym poinformujemy na stronie.
Pozostałe godziny zajęć będą  realizowane w m – c listopad-grudzień.
Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Dziękujemy za Twój głos!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Korekta Rozkładu Linii nr 18 i 26

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że od 1 stycznia 2019 roku na wnioski pasażerów zostaną wprowadzone niewielkie korekty godzin odjazdu na liniach nr 18 i 26.
Rozkłady zmienianych linii są dostępne na stronie internetowej MZDiT w zakładce Rozkłady Jazdy.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wyjątki w kursowaniu komunikacji publicznej w 2019 roku

2019 roku będą miały miejsce następujące wyjątki w kursowaniu autobusów i tramwajów, polegające na zamianie rozkładów jazdy na inne, niż wynika z kalendarza:

1 stycznia (wtorek) – Nowy Rok – rozkłady niedzielne
22 kwietnia (poniedziałek) – Wielkanoc – rozkłady niedzielne
1 maja (środa) – Święto Pracy – rozkłady niedzielne
2 maja (czwartek) – Święto Flagi Państwowej – rozkłady sobotnie
3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja – rozkłady niedzielne
20 czerwca (czwartek) – Boże Ciało – rozkłady niedzielne
21 czerwca (piątek) – piątek pomiędzy Świętem Bożego Ciała,a weekendem – rozkłady sobotnie
15 sierpnia (czwartek) – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rozkłady niedzielne
16 sierpnia (piątek) – piątek pomiędzy Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a weekendem – rozkłady sobotnie
1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych – rozkłady sobotnie
11 listopada (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości – rozkłady niedzielne
23 grudnia (poniedziałek) – poniedziałek pomiędzy niedzielą, a Wigilią – rozkłady sobotnie
24 grudnia (wtorek) – Wigilia – rozkłady sobotnie
25 grudnia (środa) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
26 grudnia (czwartek) – Święto Bożego Narodzenia– rozkłady niedzielne
27 grudnia (piątek) – piątek pomiędzy Świętem Bożego Narodzenia, a weekendem – rozkłady sobotnie
30 grudnia (poniedziałek) – poniedziałek pomiędzy niedzielą, a Sylwestrem – rozkłady sobotnie
31 grudnia (wtorek) – Sylwester – rozkłady sobotnie

Nocna weekendowa komunikacja autobusowa oprócz wszystkich weekendów, będzie kursowała również w następujące noce:
Kwiecień: z 21 na 22 kwietnia
Maj: z 1 na 2 maja; z 2 na 3 maja
Czerwiec: z 20 na 21 czerwca
Sierpień: z 15 na 16 sierpnia
Listopad: z 10 na 11 listopada
Grudzień: z 22 na 23 grudnia; z 23 na 24 grudnia; z 24 na 25 grudnia; z 25 na 26 grudnia;z 26 na 27 grudnia; z 29 na 30 grudnia; z 30 na 31 grudnia; z 31 grudnia na1 stycznia 2020 r.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych

Harmonogram odbioru i transportu odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie z posesji zamieszkałych w dzielnicy Mirów 01-06.2018 roku.

Interwencje dotyczącą m.in.braku pojemników, braku odbioru odpadów
proszę kierować
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśnictwa
34/370 71 97
34/370 71 98

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Budowa oświetlenia ulicy Mirowskiej w Częstochowie – BO

W dniu 21 grudnia  2018 roku zakończyły się roboty budowlane przy linii oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Mirowskiej w ramach miejskich środków  IV edycji
Budżetu Obywatelskiego.
Zadanie Nr 65 Oświetlenie ul. Mirowskiej tj. od ul. Głogowej do posesji nr 349 ul. Mirowska (przystanek Mirowska) zdobyło 818 punktów, zajmując drugie miejsce wśród zadań dzielnicowych. Planowany koszt inwestycji to 78 500,00 zł

 

Roboty budowlanych rozpoczęły się w dniu 15 października a wykonawcą była firma P.W. Instalatorstwo Elektryczne mgr inż. Jarosław Galicki
zakres zadania obejmował następujące roboty:
budowa linii kablowej zasilającej projektowany obwód oświetleniowy montaż skrzynki podziałowej na słupie linii nn,
ułożenie wzdłuż linii oświetleniowej bednarki ocynkowanej,
posadowienie stalowych słupów oświetleniowych bezpośrednio w gruncie,
zabudowa opraw oświetleniowych na słupach.
Całkowity koszt inwestycji to 71 340,00

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj